Na kratko o nas

Naši začetki segajo v leto 2002, ko smo se ukvarjali samo s finančnim svetovanjem, potem pa smo na osnovi podmladka dejavnost pred nekaj leti razširili še na prevoz potnikov in posredovanje pri prodaji.

Sonja Rigler

Finančno svetovanje, administracijo, komercialo, prevoze in ostala dela, dela

Jan Rigler

Posredovanje pri prodaji, prevoze, komercialo in ostalo dela

Janez Rigler

Skrb za dovršenost, čistočo, kontrolo vozil, prevoze in ostalo dela

V glavnem, vsi domači delamo vse,