BONITETNA OCENA POSLOVNE ODLIČNOSTI

Podjetje FINSON SONJA RIGLER  d.o.o. je s strani podjetja BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o., pridobilo oceno poslovne odličnosti. Podjetje BISNODE je član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0.59% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1.83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1.66% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 54% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu. V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Skupina Bisnode ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 12 evropskih državah: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Poljska, Češka in Madžarska. V prihodnjih letih se bo certificiranje izvajalo v celotni skupini 19-ih evropskih držav, kjer je prisoten Bisnode.