Naši prevozi

Prevozi otrok Občasni prevozi ( šolski ter ostali prevozi po predhodnem naročilu)

Ukvarjamo se s prevozi in šolskih in predšolskih.

Redno sledimo zakoniku, ki narekuje stroga pravila za vozila in voznike, ki skrbijo za prevoz skupine otrok.

Pravilnik o posebnih pogojih, s katerimi se prevažajo skupine otrok je naveden v uradnem listu RS št., 23/2009.

Prav tako se zavzemamo za seznanitev predšolskih spremljevalcev s pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok. Spremljevalec je dolžan predvsem zagotoviti red in disciplino za nemoten potek vožnje.

Najem vozila pri nas je hiter in enostaven, vse kar potrebujete narediti je, da nas pokličete. Enako velja tudi, če želite da prevoz potnikov dolenjska organiziramo mi z našimi izkušenimi, usposobljenimi in prijaznimi vozniki, ki bodo poskrbeli da bo vaša pot prijetna, da boste pravočasno in varno ter spočiti na cilju.
Uradni list RS št. 83/2011 1/2

Otroci so v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, po številu smrtnih žrtev pa še posebej, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih.

 

Vozila za prevoz skupin otrok, npr. v šolo in iz nje, na šolske izlete, ekskurzije, treninge itd., morajo zato izpolnjevati več posebnih pogojev. Stroga pravila veljajo tudi za voznike, ki prevažajo skupine otrok oz. upravljajo z vozili za njihov prevoz.

 

Da bi zagotovil čim večjo varnost pri prevozih skupin otrok (prevozi v šolo in iz šole, prevozi na treninge in tekmovanja, izlete, ekskurzije ipd.), je minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrico za notranje zadeve in v skladu s pooblastilom iz 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008 in 58/2009), v nadaljevanju: ZVCP-1, izdal Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. list RS, št. 23/09), v nadaljevanju: pravilnik.

 

Skupina otrok je po določbah ZVCP-1 skupina najmanj petih otrok, ki predstavlja večino potnikov v vozilu. Skupina petih otrok iste družine ali skupina otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, ne pomeni skupine otrok v tem smislu.

 

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora imeti:

– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,

– električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava za upravljanje vozila),

– varnostne pasove na vseh sedežih,

– naslonjala za glavo na vseh sedežih in

– zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).

 

Določbi tretje in četrte alineje se ne uporabljata za avtobuse, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in naslonjala za glavo vgrajene v skladu s predpisi, s katerimi so predpisane naprave in oprema vozil.

 

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Katera vozila morajo imeti vgrajene varnostne pasove in naslonjala za glavo, predpisuje Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS št. 17/00, 45/04).

 

Pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem prevozu v naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, se sme uporabljati tudi avtobus razreda 1 oziroma razreda A (mestni avtobus). V pravilniku je v 4. členu določen, da morajo avtobusi pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v cestnem prometu na razdaljah, daljših od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena obvezno imeti vgrajene varnostne pasove na vseh sedežih. Gre za prehodno določbo, ki se začne uporabljati dve leti po uveljavitvi pravilnika, to je 11. 4. 2011.

 

Pri prevozu z vozilom, ki ima poleg voznika še največ osem sedežev, so lahko otroci, manjši od 150 cm in visoki vsaj 135 cm, privezani z vgrajenimi varnostnimi pasovi za odrasle.

 

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu vozi skupina otrok, mora biti označeno s predpisanim znakom, ki mora biti nameščen na levi polovici sprednje in zadnje strani vozila tako, da je dobro viden in da ga je mogoče zlahka odstraniti z vozila. Namesto znaka je na prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči znak z enakim simbolom, najmanj velikosti iz prejšnjega odstavka, ki ima lahko dodan napis “otroci” ali “prevoz otrok”. Ta določba se začne uporabljati najkasneje do 11. 4. 2010. Znak sme biti nameščen na vozilu oziroma svetleči znak je lahko prižgan samo takrat, ko se v njem vozi skupina otrok.

 

Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B.

 

Z avtobusom sme prevažati skupino otrok voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D).

 

Voznik, ki poklicno vozi motorna vozila kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B.

 

Poklicne vozniške izkušnje dokazuje voznik s potrdilom, ki ga mora imeti med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista tudi izročiti na vpogled. Obrazec potrdila o vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je voznik pridobil predpisane vozniške izkušnje, je sestavni del Pravilnika o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Ur. l. RS št. 42/2009) in je objavljen skupaj z njim.

 

Voznik mora biti ves čas v takšnem psihofizičnem stanju, da lahko varno upravlja vozilo.

 

Če naročnik prevoza ali njegov predstavnik sumi, da voznik ni zmožen varne vožnje (alkohol ali druge psihoaktivne snovi, utrujenost, poškodbe, ki onemogočajo varno vožnjo ipd.), sme policiji predlagati, da se pred začetkom ali pred nadaljevanjem vožnje preveri voznikovo psihofizično stanje.

 

Voznikovo psihofizično stanje se v skladu z ZVCP-1 preveri po postopku, ki ga v skladu s pooblastili izvede policist.
Če se izkaže, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ni zmožen varne vožnje, je prevoznik dolžan zagotoviti drugega voznika.
Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja vozila

 

(npr. vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta, izvedba ali sodelovanje pri športni vadbi ali treningu).

Seveda mora biti vozilo, s katerim se vozi skupina otrok, tehnično brezhibno in urejeno, kar mora biti skrb prevoznika in voznika,

otroci pa morajo med vožnjo sedeti vsak na svojem sedežu, za kar skrbijo t. i. pedagoški spremljevalci (učitelji, vzgojitelji, trenerji ipd.), ki jih spremljajo. Podrobneje so pogoji in naloge pedagoških spremljevalcev predpisani v prej omenjenem Pravilniku o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok.

Uradni list RS št. 83/2011 2/2

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Katera vozila morajo imeti vgrajene varnostne pasove in naslonjala za glavo, predpisuje Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS št. 17/00, 45/04).

 

Pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem prevozu v naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, se sme uporabljati tudi avtobus razreda 1 oziroma razreda A (mestni avtobus). V pravilniku je v 4. členu določen, da morajo avtobusi pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v cestnem prometu na razdaljah, daljših od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena obvezno imeti vgrajene varnostne pasove na vseh sedežih. Gre za prehodno določbo, ki se začne uporabljati dve leti po uveljavitvi pravilnika, to je 11. 4. 2011.

 

Pri prevozu z vozilom, ki ima poleg voznika še največ osem sedežev, so lahko otroci, manjši od 150 cm in visoki vsaj 135 cm, privezani z vgrajenimi varnostnimi pasovi za odrasle.

 

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu vozi skupina otrok, mora biti označeno s predpisanim znakom, ki mora biti nameščen na levi polovici sprednje in zadnje strani vozila tako, da je dobro viden in da ga je mogoče zlahka odstraniti z vozila. Namesto znaka je na prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči znak z enakim simbolom, najmanj velikosti iz prejšnjega odstavka, ki ima lahko dodan napis “otroci” ali “prevoz otrok”. Ta določba se začne uporabljati najkasneje do 11. 4. 2010. Znak sme biti nameščen na vozilu oziroma svetleči znak je lahko prižgan samo takrat, ko se v njem vozi skupina otrok.

 

Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B.

 

Z avtobusom sme prevažati skupino otrok voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D).

 

Voznik, ki poklicno vozi motorna vozila kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B.

 

Poklicne vozniške izkušnje dokazuje voznik s potrdilom, ki ga mora imeti med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista tudi izročiti na vpogled. Obrazec potrdila o vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je voznik pridobil predpisane vozniške izkušnje, je sestavni del Pravilnika o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Ur. l. RS št. 42/2009) in je objavljen skupaj z njim.

 

Voznik mora biti ves čas v takšnem psihofizičnem stanju, da lahko varno upravlja vozilo.

Če naročnik prevoza ali njegov predstavnik sumi, da voznik ni zmožen varne vožnje (alkohol ali druge psihoaktivne snovi, utrujenost, poškodbe, ki onemogočajo varno vožnjo ipd.), sme policiji predlagati, da se pred začetkom ali pred nadaljevanjem vožnje preveri voznikovo psihofizično stanje.

 

Voznikovo psihofizično stanje se v skladu z ZVCP-1 preveri po postopku, ki ga v skladu s pooblastili izvede policist.
Če se izkaže, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ni zmožen varne vožnje, je prevoznik dolžan zagotoviti drugega voznika.
Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja vozila

 

(npr. vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta, izvedba ali sodelovanje pri športni vadbi ali treningu).

Seveda mora biti vozilo, s katerim se vozi skupina otrok, tehnično brezhibno in urejeno, kar mora biti skrb prevoznika in voznika,

otroci pa morajo med vožnjo sedeti vsak na svojem sedežu, za kar skrbijo t. i. pedagoški spremljevalci (učitelji, vzgojitelji, trenerji ipd.), ki jih spremljajo. Podrobneje so pogoji in naloge pedagoških spremljevalcev predpisani v prej omenjenem Pravilniku o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok.

FINSON SONJA RIGLER S.P.

GSM:
+386 (0) 41891761 Sonja
+386 (0) 31722230 Jan

WWW.FINSON.SI