Pomagamo pri odločitvi za katerokoli premostitev likvidnostnih težav in poskušamo v zvezi s tem najti najugodnejšo skupno rešitev tako za stranko kot nas.

Naše podjetje Vam z velikim naborom izkušenj ponuja več rešitev težav pri terjatvah že zapadlih dolgov. Naša pomoč bo odlična rešitev tako za vas kot za vaše upnike, saj z različnimi prijemi omogočamo kar najhitrejše in najugodnejše reševanje težav.

Kompenzirate lahko z zapiranjem svojih dolgov s svojimi terjatvami ali pa z denarnim izplačilom. Za podrobnejše informacije pokličite na kontaktne številke.